Grade 6 Class 1Grade 6 Class 1

Self-Introduction of Grade 6 Class 1 Self-Introduction of Grade 6 Class 1
Teacher Miyazawa Sensei
           
  Shii-chan   An-chan   Fujimo
  Senbei   Rin   Noguro
  Kiki   Mumin   Ogutchi
  Yui   Saya   Ito-chan
  Yotchan   Ari   Taka-chan
  Maotchan   Fukka    
           
 
   
Letter from Grade 6 Class 1 Letter from Grade 6 Class 1
       
  Our Class   Our Teacher
  Our School   Our Town
 
   
A Day in Grade 6 Class 1 A Day in Grade 6 Class 1
       
  A Day   Classes
  Events   At Play
Our School    
 
Song Song
 

 
Data Data
 

 

copyright The Japan Forum